Een ogenblik - Ingrid Voermans

TWEELUIK  Een ogenblik

I

zie, mijn tijd breekt aan

zwervend in verandering

tot het voorbij

 

II

U gaf de doorslag

tien manen ongebreideld

oh, ontvangenis